Đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê tại TP.Mỹ Tho, Tiền Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang (số 17 đường Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) thông báo đấu giá tài sản của Công ty Phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp Tiền Giang (Số 45, tỉnh lộ 864, ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1) Tên tài sản, nơi có tài sản:

Tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, cụ thể như sau:

1.1. Thông tin quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất:

* Quyền sử dụng đất: thửa đất số 3189; tờ bản đồ địa chính số 02 (thửa số: 71; tờ bản đồ: KCN Mỹ Tho), diện tích 37.984,7m2, toạ lạc tại ấp Chợ, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Hình dáng lô đất: Hình tứ giác.

- Tứ cận: + Phía Bắc giáp lộ giới Tỉnh lộ 864.

+ Phía Đông giáp Công ty Lương thực Tiền Giang và đền thờ Phạm Hùng.

+ Phía Tây giáp Công ty Cổ phần Châu Âu.

+ Phía Nam giáp hành lang bảo vệ bờ Sông Tiền.

Cạnh phía Bắc dài 234,46m, cạnh phía Đông dài 184,45m, cạnh phía Tây dài 166,53m và cạnh phía Nam dài 204,70m.

(Chi tiết theo Mảnh trích đo địa chính khu đất số 270-2017, tỷ lệ 1/2.000 do Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 06/7/2017).

* Tài sản gắn liền với đất: bao gồm toàn bộ tài sản gắn liền với đất, tài sản đã đầu tư, xây dựng trên thửa đất số 3189; tờ bản đồ địa chính số 02 (thửa số: 71; tờ bản đồ: KCN Mỹ Tho) theo Biên bản bàn giao ngày 14/11/2016 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chăn nuôi Tiền Giang.

1.2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất:

1.2.1. Mục đích sử dụng đất:

Đất xây dựng Nhà máy sản xuất kinh doanh phù hợp với 01 trong 06 ngành nghề Khu công nghiệp Mỹ Tho như sau: (1) Sản xuất, chế biến nông sản; (2) Công nghiệp phụ trợ (linh kiện, thiết bị cơ khí); (3) Điện - điện tử - điện lạnh; (4) Chế biến thủy hải sản; (5) Sản xuất bia, nước giải khát; (6) Bào chế dược phẩm.

1.2.2. Hình thức cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất 01 lần (thời hạn đến tháng 09/2047).

1.2.3. Thời hạn sử dụng của đất khi đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất: 30 năm (từ khi có quyết định trúng giá cho thuê đất đến tháng 9/2047, thời gian kết thúc dự án Khu công nghiệp Mỹ Tho).

1.2.4. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá sẽ được sử dụng 50,0m ngang đất hành lang bảo vệ bờ Sông Tiền (từ mép sông vào 5,0m) để làm cầu cảng, bến bãi thuận tiện cho việc lên xuống hàng hóa phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh.

1.2.5. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sau khi trúng đấu giá cho thuê thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013.

1.2.6 Khi Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá thì tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư và triển khai dự án đầu tư theo theo Luật Đầu tư năm 2014 ngày 26/11/2014, Nghị định 108/2015/NĐCP ngày 12/11/2015 của Chính phủ và các qui định khác theo Điều lệ quản lý Khu công nghiệp Mỹ Tho.

1.3. Nơi có tài sản đấu giá: Khu công nghiệp Mỹ Tho (ấp Chợ, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

2) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

2.1. Thời gian xem tài sản: Công ty Phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp Tiền Giang tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản trong giờ hành chính thời gian là 02 ngày làm việc (ngày 07/12/2017 và 08/12/2017).

2.2. Địa điểm xem tài sản: Tại thửa đất số 3189; tờ bản đồ địa chính số 02 (thửa số: 71; tờ bản đồ: KCN Mỹ Tho), tọa lạc tại Khu công nghiệp Mỹ Tho (ấp Chợ, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

3) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 21/11/2017 đến 16 giờ ngày 11/12/2017.

4) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 104.300.000.000 đồng (Một trăm lẻ bốn tỷ, ba trăm triệu đồng).

Ghi chú: Ngoài số tiền trúng đấu giá cho thuê 01 lần cho 30 năm, hàng năm người trúng đấu giá còn phải thanh toán tiền thuê hạ tầng (chi phí khấu hao hạ tầng) kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Tho với giá là 19.320 đồng/m2/năm.

5) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000đồng/hồ sơ (ba triệu đồng/hồ sơ) , khoản tiền này không được hoàn trả lại.

- Tiền đặt trước: 15.645.000.000đồng/hồ sơ (Mười lăm tỷ, sáu trăm bốn mươi lăm triệu đồng).

- Thời gian nộp tiền đặt trước đối với hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được xét duyệt: 03 ngày làm việc (từ ngày 18/12/2017 và đến 16 giờ ngày 20/12/2017).

6) Thời gian, địa điểm, đối tượng điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

6.1 Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày 21/11/2017 đến 16 giờ ngày 11/12/2017 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

6.2 Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

6.2.1 Đối tượng được tham gia đấu giá:

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, được xét duyệt đủ điều kiện tham gia đấu giá và thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo qui định của Luật đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

6.2.2 Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải đảm bảo các điều kiện:

a) Không vi phạm qui định của pháp luật về đất đai đối với dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

b) Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất nêu tại Điểm 1.2 trên.

c) Phải xem đất và tài sản gắn liền với đất trên thực địa trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

d) Phải nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo qui định trên.

đ) Nếu người đăng ký tham gia đấu giá là người đại diện cho tổ chức nhưng không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức thì phải có giấy ủy quyền đăng ký tham gia đấu giá của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.

e) Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; đối với Tổng công ty thì chỉ được một đại diện của Tổng công ty hoặc một đại diện doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty đó tham gia đấu giá; đối với doanh nghiệp liên doanh thì chỉ được một đại diện doanh nghiệp đó tham gia đấu giá.

f) Phải trực tiếp tham gia đấu giá, khi tham gia đấu giá phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân, chứng từ xác định các khoản tiền người tham gia đấu giá đã nộp để đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Trong trường hợp đặc biệt, nếu người nộp khoản tiền đặt trước không tham gia đấu giá được thì có thể ủy quyền cho người khác tham gia nhưng phải có văn bản ủy quyền có chứng nhận của tổ chức hành nghề công chứng.

6.2.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân gồm:

a) Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phát hành (trong đó thể hiện nội dung cam kết chấp hành đầy đủ các qui định trong qui chế đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất; sử dụng đất đúng mục đích, đúng qui hoạch, đúng tiến độ do cấp có thẩm quyền qui định);

b) Bản sao giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu còn giá trị sử dụng, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác (đối với hộ gia đình, cá nhân); bản sao giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức);

c) Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường về không vi phạm qui định của pháp luật về đất đai.

6.2.4. Các trường hợp không được tham gia đấu giá:

a) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá không thuộc đối tượng qui định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

b) Các trường hợp không đủ điều kiện tham gia qui định tại Điểm 6.2.1 và 6.2.2.

7) Xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá:

1. Thời gian xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá: ngày 12/12/2017 đến ngày 13/12/2017.

2. Thông báo hồ sơ đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá:

a) Thời gian thông báo: từ ngày 14/12/2017 đến ngày 15/12/2017.

b) Đối với hồ sơ được xét duyệt đủ điều kiện tham gia đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá biết để nộp tiền đặt trước theo quy định tại Mục 5 thông báo này.

Đối với hồ sơ không được xét duyệt: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản sẽ thông báo bằng văn bản và công khai Danh sách những tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện tham gia đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Văn phòng Ban quản lý các KCN Tiền Giang và Văn phòng Công ty Phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp Tiền Giang.

8) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2017, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

9) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Tiền Giang, số 17 Hùng Vương, phường 7, TP Mỹ Tho, Tiền Giang, điện thoại 02733.878775 hoặc Công ty Phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp Tiền Giang, điện thoại 02733 956 064 để biết thêm chi tiết./.