Đấu giá quyền quản lý, khai thác Cảng Sóc Trăng tại Sóc Trăng

(BĐT) - Công ty cổ phần thẩm định giá EXIM thông báo bán đấu giá tài sản do Sở GTVT Sóc Trăng ủy quyền như sau: