Đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Bắc Kạn

(BĐT) - Hội đồng Đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản quặng sắt khu vực Nam Phia Đăm, xã Bằng Thành và xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Giá khởi điểm: R = 2% (hai phần trăm).

Tiền đặt trước: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 18/12/2017, tại Cục Kinh tế địa chất và Khoáng sản (số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thời gian, địa điểm, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/10/2017 đến 18/12/2017, hồ sơ nộp trực tiếp tại Cục Kinh tế địa chất và Khoáng sản (số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Từ ngày 27/12/2017 đến ngày 30/12/2017, tại Trụ sở Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Cục Kinh tế địa chất và Khoáng sản, số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39330735.