Đấu giá quyền khai thác khoáng sản quặng apatit tại Lào Cai

(BĐT) - Hội đồng Đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản quặng apatit khu vực khai trường 19b, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai như sau:

Giá khởi điểm: 38.750.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Tiền đặt trước:  7.700.000.000 đồng (Bảy tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 01/8/2018 đến ngày 30/8/2018, tại Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản (số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thời gian, địa điểm, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 31/8/2018 đến ngày 01/10/2018, hồ sơ nộp trực tiếp tại Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản (số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Từ ngày 20/10/2018 đến ngày 31/10/2018, tại Trụ sở Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản, số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39330735.