Đấu giá quyền khai thác gỗ rừng trồng trên địa bàn huyện Phù Mỹ, Bình Định

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản Nam Việt thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản như sau: