Đấu giá quyền cho thuê tài sản tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo bán đấu giá tài sản do Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Đấu giá cho thuê mặt bằng xây lắp siêu thị bệnh viện, kinh doanh hàng hóa phục vụ khách hàng do Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, số 106 đường Cách Mạng Tháng Tám, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đưa ra đấu giá:

  * Đặc điểm tài sản:  

  + Vị trí và diện tích bố trí mặt bằng: Khuôn viên của bệnh viện, diện tích 114,75m2.

  + Thời gian cho thuê: 05 năm, kể từ ngày ký kết hợp đồng thuê.

  * Yêu cầu đối với người đăng ký tham gia đấu giá:

  - Người đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ theo Nội dung yêu cầu năng lực và cam kết của nhà đầu tư tham gia đấu giá Dự án xây lắp siêu thị bệnh viện phục vụ khách hàng tại văn bản số 825/BVPS-HCQT ngày 29/6/2018 của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ. Hồ sơ tham gia đấu giá của khách hàng phải được Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ xét duyệt.

  - Hồ sơ đủ điều kiện sẽ được đăng ký đấu giá, khách hàng phải nộp 03 bộ hồ sơ (01 bộ hồ sơ gốc và 02 bộ hồ sơ photo)

* Yêu cầu đối với người trúng giá: 

  - Ký Hợp đồng thuê mặt bằng với Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ;

  - Thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết theo yêu cầu của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến 15 giờ ngày 25/7/2018 tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, số 106 đường Cách Mạng Tháng Tám, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đến 15 giờ ngày 25/7/2018 tại Trung tâm, giá bán 500.000 đồng/hồ sơ

4. Giá khởi điểm: 23.000.000 đồng/tháng.

(Tiền đặt trước 20% x (giá khởi điểm x thời gian thuê), thu từ ngày 23/7/2018 đến 15 giờ ngày 25/7/2018)

5. Thời gian, địa điểm, Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày thông báo niêm yết đến 15 giờ ngày 25/7/2018.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 15 giờ, ngày 27/7/2018 tại Trung tâm.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp hoặc bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.