Đấu giá quặng Tacl(Tale) tại Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ (AAPC) thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1.Tài sản bán đấu giá:

- Tài sản 01 : 400 tấn quặng Tacl(Tale) theo Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tịch thu khoáng sản. Giá khởi điểm: 84.240.000,0đ. Tiền đặt trước: 10.000.000đ. Bước giá: 1.000.000,0đ.

- Tài sản 02: 2.500 tấn quặng Tacl(Tale) theo Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tịch thu khoáng sản. Giá khởi điểm: 351.000.000,0đ. Tiền đặt trước: 50.000.000đ. Bước giá: 1.000.000,0đ.

-Tài sản 03: 50 tấn Quặng Tacl(tale) và 50 tấn quặng Đôlômít, theo quyết định số: 26/QĐ-XPVPHC ngày 9/9/2016 của Phòng Cảnh Sát Kinh Tế - Công an tỉnh Phú Thọ về việc xử phạt vi phạm hành chính. Gía khởi điểm: 21.262.500,0đ. Tiền đặt trước: 3.000.000đ. Bước giá 200.000đ.

* Chi tiết theo biên bản định giá ngày 19/04/2017 và ngày 07/06/2017 của Hội đồng định giá tài sản – Phòng cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ.

* Mức giá trên chưa bao gồm thuế GTGT , chưa bao gồm các loại thuế, phí khác ( Nếu có).

2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước.

3.Thời gian tham khảo, mua hồ sơ, đăng ký xem thực trạng: Từ 08h00 - 10h00 ngày 28/06/2017 tại trụ sở Công ty AAPC.

4.Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Ngày 28/06/2017 tại Điểm tập kết tài sản của Phòng Cảnh sát Kinh tế.

5.Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, Phí đấu giá và nộp tiền đặt trước: Ngày 28/06/2017 tại trụ sở Công ty AAPC.

6.Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 08h00 ngày 29/06/2017 tại Nhà văn hóa khu 9, phường Gia Cẩm.

Mọi chi tiết liên hệ:Công ty AAPC; Địa chỉ: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 02103.842.215 hoặc Phòng cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ.