Đấu giá quặng Kaolin tại Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tài sản đấu giá: 1.505,682 tấn quặng Kaolin vi phạm hành chính bị tịch thu theo Quyết định xử phạt của UBND tỉnh Phú Thọ.

2. Giá khởi điểm: 225.852.300 đồng

3. Tiền đặt trước: 45.000.000 đồng.  - Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/ hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 14/11/2017 tại Phòng Cảnh sát Môi trường – CAT Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 14/11 đến 16h00 ngày 15/11/2017 tại điểm tập kết tài sản của Phòng Cảnh sát môi trường -Công an tỉnh Phú Thọ.

6. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/11 đến 16h00 ngày 15/11/2017 nộp tiền vào tài khoản số: 2700201006642 mở tại Agribank – CN tỉnh Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 14/11 đến 16h00 ngày 15/11/2017 các khách hàng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, đã đi xem tài sản, nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 08h00 ngày 16/11/2017 tại Nhà văn hóa khu 9, phường Gia Cẩm.

9. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ; Địa chỉ: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 02103.842.215.

- Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh Phú Thọ; Địa chỉ: Phường Vân Cơ, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.