Đấu giá quặng Apatit tại TP.Lào Cai, Lào Cai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tài sản đấu giá: Quặng Apatit có hàm lượng Phốt pho (P2O5) là: 33,2%, 36,12%, 38,50%, trọng lượng 160 tấn.

- Quặng Apatit có hàm lượng Phốt pho (P2O5) là: 32,27%, trọng lượng 2.647,8 tấn, độ ẩm 2,28%.

Tổng trọng lượng là: 2.807,8 tấn (Hai nghìn tám trăm lẻ bẩy phẩy tám tấn)

2. Giá khởi điểm: 3.343.247.460 đồng (Ba tỷ, ba trăm bốn mươi ba triệu, hai trăm bốn mươi bẩy nghìn, bốn trăm sáu mươi đồng chẵn). Giá khởi điểm nêu trên đã bao gồm VAT 5%.

3. Tiền đặt trước: 501.000.000 đồng/01 hồ sơ

4. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01hồ

5. Bước giá quy định: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)

6. Thời gian, xem tài sản, tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước: Kể từ ngày 14/7/2017 đến hết ngày 26/7/2017.

7. Địa điểm xem tài sản: Tại thôn Cáng 3, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Lào Cai.

8. Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước: Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai (Trong giờ hành chính).

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, đại diện tổ chức trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua tài sản phải có Giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề khoáng sản theo quy định (Bản phô tô có chứng thực).

10. Cách thức đăng ký: Cá nhân, đại diện tổ chức đăng ký tham gia đấu giá làm thủ tục trực tiếp tại địa điểm đăng ký, không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.

11. Hình thức, phương thức đấu giá; thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 28/7/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai, Tổ 5, phường Nam Cường - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.