Đấu giá phòng học Trường TH Tân Thới 1 (Tiền Giang)

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Gò Công thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tân Phú Đông ủy quyền như sau: