Đấu giá ô tô tại Bắc Ninh

(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc thông báo đấu giá tài sản do Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô nhãn hiệu DAEWOO, số loại MAGNUSLF69Z sản xuất năm 2005, biển kiểm soát 99A-0248 đã qua sử dụng và 01 xe ô tô tang lễ nhãn hiệu Ford, sản xuất năm 1999, BKS 99K-1893 đã qua sử dụng.

 Giá khởi điểm: 100.100.000 đồng (Một trăm triệu một trăm nghìn đồng chẵn)

 Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh: Số 04 Nguyễn Đăng Đạo, P. Tiền An, TP. Bắc Ninh

  * Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 04, 05/06/2018 (trong giờ hành chính) tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh: Số 04 Nguyễn Đăng Đạo, P. Tiền An, TP. Bắc Ninh

  * Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 29/05/2018 đến hết ngày 04/06/2018 (trong giờ hành chính) tại VPĐD Công ty CP đấu giá Kinh Bắc. Số 39 đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh

  + Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ

   * Thời gian, địa điểm thu tiền đặt trước: Từ ngày 01, 04, 05/06/2018 tại VPĐD Công ty CP đấu giá Kinh Bắc. Số 39 đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh (Trong giờ hành chính)

  + Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng/hồ sơ (Mười triệu đồng trên hồ sơ)

  * Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

  + Thời gian: Từ ngày 29/05/2018 đến hết ngày 04/06/2018 (trong giờ hành chính)

  + Địa điểm: tại VPĐD Công ty CP đấu giá Kinh Bắc. Số 39 đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh

  + Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty CP đấu giá Kinh Bắc.

  * Thời gian đấu giá: 09giờ 00 phút, Ngày 07/06/2018

  * Địa điểm đấu giá: Hội trường VPĐD Công ty CP đấu giá Kinh Bắc

   * Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

  * Phương thức đấu giá: Trả giá lên

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: VPĐD Công ty CP đấu giá Kinh Bắc. Đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 02223.600.195