Đấu giá ô tô con, ô tô đầu kéo và Sơ mi rơ mooc tải tại Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu biển Việt Nam ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu biển Việt Nam, địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

3. Tên tài sản đấu giá: 09 phương tiện vận tải đã qua sử dụng bao gồm: 

Stt

Loại phương tiện

Biển sô

Số lượng

Nhãn hiệu

Nơi sản xuất

Năm sản xuất

1

Ô tô con

43A-09931

1

Toyota Corolla Altis

Việt Nam

2005

2

Ô tô đầu kéo

43C-05301

1

International

Mỹ

1998

3

Ô tô đầu kéo

43C-04527

1

International

Mỹ

1998

4

Sơ mi rơ mooc tải (chở container)

43R-00617

1

Chienyou

Việt Nam

2005

5

Ô tô đầu kéo

43C-04939

1

International

Mỹ

1997

6

Sơ mi rơ mooc tải (chở container)

43R-006.08

1

Yindao

Trung Quôc

2005

7

Ô tô đầu kéo

43C-05070

1

Freightliner

Mỹ

2002

8

Sơ mi rơ mooc tải (chở container)

43R-01192

1

CPT

Việt Nam

2015

9

Sơ mi rơ mooc tải (chở container)

53R-1604

1

KCT

Việt Nam

2010

 

* Ưu tiên bán cho khách hàng đấu giá trọn lô với giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng: 1.200.000.000 VND (Một tỷ, hai trăm triệu đồng).

- Trong trường hợp khách hàng không đấu giá trọn lô mà mua lẻ các phương tiện trong lô thì giá khởi điểm bán lẻ từng phương tiện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng như sau:

 

STT

Loại phương tiện, biển số

Số lượng

Nhãn hiệu

Nơi sản xuất

Năm sản xuất

Giákhởi điểm

chưa thuế GTGT (VND)

 

Tiền mua hồ sơ (Đồng)

 

Tiền đặt trước (Đồng)

1

Ô tô con

43A-09931

1

Toyota (Corolla Altis)

Việt Nam

2005

273.000.000

200.000

54.600.000

2

Ô tô đầu kéo

43C-05301

1

International

Mỹ

1998

172.000.000

200.000

34.400.000

3

Ô tô đầu kéo

43C-04527

1

International

Mỹ

1998

172.000.000

200.000

34.400.000

4

Sơ mi rơmooc tải (chở container)

43R-00617

1

Chienyou

Việt Nam

2005

42.000.000

100.000

8.400.000

5

Ô tô đầu kéo

43C-04939

1

International

Mỹ

1997

52.000.000

150.000

10.400.000

6

Sơ mi rơ mooc tải (chở container)

43R-006.08

1

Yindao

Trung Quốc

2005

63.000.000

150.000

12.600.000

7

Ô tô đầu kéo

43C-05070

1

Freightliner

Mỹ

2002

248.000.000

200.000

49.600.000

8

Sơ mi rơ mooc tải (chở container)

43R-01192

1

CPT

Việt Nam

2015

191.000.000

200.000

38.200.000

9

Sơ mi rơ mooc tải (chở container)

53R-1604

1

KCT

Việt Nam

2010

105.000.000

200.000

21.000.000

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Đối với trường hợp mua trọn lô: 500.000 đồng/hồ sơ.

+ Đối với trường hợp mua lẻ từng phương tiện: (tiền mua hồ sơ theo bảng kê trên)

- Tiền đặt trước:

+ Đối với trường hợp mua trọn lô: 240.000.000 đồng

+ Đối với trường hợp mua lẻ từng phương tiện: (tiền đặt trước theo bảng kê trên)

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 10/8/2018, địa điểm xem tài sản tại bãi xe Kim Thành An, đường Trần Huấn, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 10/8/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

7. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 10/8/2018; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

8. Thời gian kết thúc bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến trước 10 giờ 00 ngày 13/8/2018.

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 13/8/2018, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

11. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại (0236) 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn .