Đấu giá nhà xưởng, CTXD, dây chuyền thiết bị tại huyện Phù Ninh, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ

Mã số thuế: 2600 983 588      ĐT: 02106 266 699

Mb: Đường dây nóng Công ty Đấu giá Group: 0886 886 333 - 0995 999 899

Tài khoản mở tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, số 2700 20100 6868.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản 1: Nhà xưởng và các công trình phụ trợ, máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất, lắp ráp ti vi, máy vi tính của Công ty TNHH Hasvi, tại Cụm công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh, Phú Thọ (Chi tiết tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số 138/2017/CTTĐ- AVALUE/01 ngày 06/02/2017). Giá khởi điểm tài sản trên đất 850.000USD, tương đương 19.074.850.000 đồng, tiền đặt trước 10% giá trị tài sản là 1.907.485.000 đồng, tiền mua hồ sơ đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ.

3.2. Tài sản 2: Toàn bộ công trình kiến trúc trên đất và dây truyền máy móc thiết bị sản xuất bột đá siêu mịn, công trình đường dây 35KV và trạm biến áp 1000KVA của Công ty TNHH Nanokovi tại Cụm công nghiệp Đồng Lạng, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, Phú Thọ (Chi tiết tài sản tại Chứng thư thẩm định giá số 139/2017/CTTĐ- AVALUE/01 ngày 06/02/2017). Giá khởi điểm tài sản trên đất 950.000USD, tương đương 21.318.950.000 đồng, tiền đặt trước 10% giá trị tài sản là 2.131.895.000 đồng, tiền mua hồ sơ đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ.

3.3. Mức giá khởi điểm 02 tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí (nếu có) và các chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản. Các loại thuế, phí và chi phí trên do bên mua tài sản chịu.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 26, 27, 28/02/2018 (Trong giờ hành chính), tại Cụm công nghiệp Đồng Lạng, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 06/03/2018, tại Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 06, 07, 08/03/2018, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group, số 2700 20100 6868, tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

7.1. Thời gian đăng ký: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 06/03/2018, tại Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group.

7.2. Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

8. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 09/03/2018, tại Hội trường Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group.

9. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ hoặc Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 02103868818.