Đấu giá nhà học thuộc trường mầm non Sao Mai tại huyện Đắk Tô, Kon Tum

(BĐT) - Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên CN Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đắk Tô ủy quyền như sau: