Đấu giá Máy xét nghiệm sinh hóa tại Tiền Giang

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Gò Công thông báo bán đấu giá tài sản do Bệnh viện đa khoa Gò Công Đông ủy quyền như sau: