Đấu giá máy móc, thiết bị đã qua sử dụng Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản do Cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi ủy quyền như sau: