Đấu giá lô xe ô tô thanh lý tại Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau: