Đấu giá lô xe ô tô thanh lý tại Bạc Liêu

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung taâm Dòch vuï ñaáu giaù taøi saûn tænh Baïc Lieâu; địa chỉ: Số 06 Nguyễn Tất Thành, P1, Tp.Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 09 đường Nguyễn Tất Thành, P1, Tp.Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá: Lô xe ô tô thanh lý theo Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; số lượng 36 chiếc (gồm: 26 xe phục vụ công tác chung, 10 xe chuyên dùng); hiện tài sản được lưu giữ tại Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu địa chỉ đường Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc liêu, tỉnh Bạc Liêu, cụ thể:

  Xe ô tô từ 5 chỗ trở xuống (9 xe)

- Xe ô tô biển số 94A – 0105 (Toyota Corolla, 5 chỗ), năm sản xuất 1998;

- Xe ô tô biển số 94A – 0322 (Ford Escape, 5 chỗ), năm sản xuất 2004

- Xe ô tô biển số 94A – 0107 (Toyota Corolla 1.6, 5 chỗ), năm sản xuất 1998

- Xe ô tô biển số 94A-0296 (Ford Escape, 5 chỗ), năm sản xuất 2004

- Xe ô tô biển số 94A – 0176 (Ford Laser, 5 chỗ), năm sản xuất 2001

- Xe ô tô biển số 94A – 0213 (Ford Laser, 5 chỗ), năm sản xuất 2002

- Xe ô tô biển số 94M - 000.88 (Mazda 323, 4 chỗ), năm sản xuất 1995

- Xe ô tô biển số 94A – 0159 (Nissan, 5 chỗ), năm sản xuất 1998

- Xe ô tô biển số 94A – 0168 (Toyota Corolla 1.6, 5 chỗ), năm sản xuất 2001

Xe ô tô từ 7 chỗ đến dưới 12 chỗ (5 xe)

- Xe ô tô biển số 94A - 000.89 (Mitsubishi, 7 chỗ), năm sản xuất 1996

- Xe ô tô biển số 94A – 0298 (Toyota Zace, 8 chỗ), năm sản xuất 2004

- Xe ô tô biển số 94A – 0194 (Mitsubishi, 8 chỗ), năm sản xuất 2004

- Xe ô tô biển số 94A -0167 (Mitsubishi, 7 chỗ), năm sản xuất 2001

- Xe ô tô biển số 94A – 0162 (Mitsubishi, 7 chỗ), năm sản xuất 2000

Xe ô tô từ 12 chỗ đến 16 chỗ (12 xe).

- Xe ô tô biển số 94B – 1051 (Toyota Hiace, 12 chỗ), năm sản xuất 1998

- Xe ô tô biển số 94B – 1060 (Toyota Hiace, 15 chỗ), năm sản xuất 1998

- Xe ô tô biển số 94A – 002.16 (Toyota Hiace, 12 chỗ), năm sản xuất 1999

- Xe ô tô biển số 94B-1116 (Toyota Hiace, 12 chỗ), năm sản xuất 2002

- Xe ô tô biển số 94B-1094 (Toyota Hiace, 12 chỗ), năm sản xuất 2001

- Xe ô tô biển số 94B – 1074 (Toyota Hiace, 16 chỗ, năm sản xuất 2002

- Xe ô tô biển số 94B – 1059 (Toyota Hiace, 16 chỗ), năm sản xuất 1998

- Xe ô tô biển số 94B – 1069 (Toyota Hiace, 16 chỗ), năm sản xuất 1998

- Xe ô tô biển số 94B – 1070 (Toyota Hiace, 16 chỗ), năm sản xuất 1998

- Xe ô tô biển số 94B – 1071 (Toyota Hiace, 16 chỗ), năm sản xuất 1998

- Xe ô tô biển số 94B – 1053 (Toyota Hiace, 16 chỗ), năm sản xuất 1997

- Xe ô tô biển số 94B – 1042 (Toyota Hiace, 15 chỗ), năm sản xuất 1997

Xe chuyên dùng (10 xe).

- Xe ô tô biển số 94A – 0272 (Ford Transit 8 chỗ), năm sản xuất 2005

- Xe ô tô biển số 94A – 0254 (Ford Transit 8 chỗ), năm sản xuất 2005

- Xe ô tô biển số 94A – 0274 (Ford Transit 8 chỗ), năm sản xuất 2005

- Xe ô tô biển số 94B – 1065 (Toyota Hiace, 16 chỗ), năm sản xuất 2001

- Xe ô tô biển số 94A – 0264 (Ford Transit 8 chỗ), năm sản xuất 2005

- Xe ô tô biển số 94A – 0170 (Nissan, 5 chỗ), năm sản xuất 2000

- Xe ô tô biển số 94A – 0263 (Ford Transit 8 chỗ), năm sản xuất 2005

- Xe ô tô biển số 94A – 0150 (Nissan, 5 chỗ), năm sản xuất 2000

- Xe ô tô biển số 94A – 0149 (Nissan, 5 chỗ), năm sản xuất 2000

- Xe ô tô biển số 94C–2070 (Daihatsu,1.000kg), năm sản xuất 2006.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.445.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm bốn mươi lăm triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 16,17/7/2018, tại Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu; địa chỉ: đường Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc liêu, tỉnh Bạc Liêu.

6. Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng, nộp ngày 17 đến 19/7/2018 vào tài khoản số 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Bạc Liêu (số 65A đường Trần Huỳnh, Khóm 2, Phường 7, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

7. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 17/7/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Luật Đấu giá tài sản đến mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá: Lúc 8 giờ ngày 20/7/2018 tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

11. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm theo địa chỉ nêu trên, ĐT: 0291.3825386.