Đấu giá lô xe ô tô tại Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Ninh Thuận ủy quyền như sau: