Đấu giá lô xe ô tô tại Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài Chính tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài Chính tỉnh Bình Phước

Tài sản đấu giá:

36 xe ô tô phục vụ công tác dôi dư đã đủ điều kiện thanh lý do các sở, ngành, địa phương đang quản lý và sử dụng, trong đó:

+ Gói số 02 bao gồm 13 xe ô tô các loại (kèm theo danh sách)

Giá khởi điểm: 1.035.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm ba mươi lăm triệu đồng)

+ Gói số 03 bao gồm 12 xe ô tô các loại (kèm theo danh sách)

Giá khởi điểm: 425.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi lăm triệu đồng).

+ Gói số 04 bao gồm 11 xe ô tô các loại (kèm theo danh sách)

Giá khởi điểm: 484.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi bốn triệu đồng).

Tổng giá khởi điểm: 1.944.000.000 đồng (Một tỷ, chín trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

Hiện trạng: Các xe ô tô thanh lý đã hết khấu hao, đã sử dụng trên 250.000 km và một số xe đã hết niên hạn sử dụng.

Hình thức bán: Đăng ký lại và bán phế liệu (đối với xe hết niên hạn sử dụng).

Tất cả tài sản trên được đấu giá riêng lẻ theo từng gói.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý do Sở Tài chính tỉnh Bình Phước chuyển giao.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Bước giá: Bước giá ở mỗi vòng đấu là (01% (Một phần trăm).

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại phiên đấu giá tối thiểu 01 vòng, tối đa 03 vòng.

- Thời gian bán, tiếp nhận và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 19/12/2017 đến ngày 02/01/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 25/12/2017 và ngày 26/12/2017, tại nơi trưng bày tài sản là: Các đơn vị sử dụng tài sản theo danh sách đính kèm.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 02/01/2018 (theo giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định theo nguyện vọng nhưng phải thỏa thuận với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

- Thời gian đấu giá: 08h30 phút ngày 05/01/2018.

- Địa điểm đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ gồm:

1/ Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá phát hành;

2/ CMND, giấy phép kinh doanh phôtô (Nếu là tổ chức) có sao y, chứng thực.

3/ Giấy nộp tiền đặt cọc tham gia đấu giá: 10% giá khởi điểm của tài sản.

4/Tiền hồ sơ tham gia đấu giá:

+ 500.000 đồng/ hồ sơ đối với gói tài sản số 02

+ 200.000 đồng/ hồ sơ đối với gói tài sản số 03,04.

Điều kiện tham gia đấu giá là: Mọi cá nhân, tổ chức không thuộc đối tượng mà pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá. Đồng thời khách hàng phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá và đã nộp tiền đặt trước theo quy định.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước ĐT: 02713.860.216.