Đấu giá lô xe ô tô đã qua sử dụng tại TP.Tam Kỳ, Quảng Nam

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng Agribank CN tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau: