Đấu giá lô xe mô tô 02 bánh tại Kiên Giang

(BĐT) - Công ty cổ phần bất động sản Kiên Giang thông báo bán đấu giá tài sản tịch thu do Công an thành phố Rạch Giá quản lý như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Đặc điểm tài sản:

1.1. Lô xe mô tô 02 bánh 33 chiếc được phép đăng ký lưu hành (danh mục kèm theo).

- Giá khởi điểm: 131.500.000 đồng.

1.2. Lô xe mô tô 02 bánh 214 chiếc phế liệu không được phép đăng ký lưu hành (danh mục kèm theo).

- Giá khởi điểm: 235.500.000 đồng

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 07 đến 10 giờ ngày 26/07/2017 tại Công an thành phố Rạch Giá.

3. Thời gian bán hồ sơ và hoàn tất thủ tục đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 11 giờ ngày 28/07/2017 (giờ hành chính) tại Công ty.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/đơn đăng ký.

5. Tiền đặt trước: 10% trên giá khởi điểm.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính, có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ và tiền ký quỹ trực tiếp tại Công ty.

7. Tổ chức đấu giá: Lúc 09h ngày 31/07/2017 tại Công ty Cổ phần Bất động sản Kiên Giang.

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức bán đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang, số 06 Mậu

Thân, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: 0297 3920497, Fax: 0297 3920347.