Đấu giá lô xe máy, thiết bị thi công công trình tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Thành An thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty cổ phần Sông Đà 2 ủy quyền như sau: