Đấu giá lô than hầm tịch thu tại huyện Ninh Phước, Bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá; Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận. Địa chỉ: Số 94 đường 16/4, P. Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 3838038 và Hạt Kiểm lâm huyện Ninh Phước (Địa chỉ: Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) tổ chức bán đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 15 giờ 30 phút, ngày 11/7/2017. Địa điểm tại Hạt Kiểm lâm huyện Ninh Phước (Địa chỉ: Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận).

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Lô than hầm tịch thu 13.230 kg của HKL Ninh Phước.

4. Giá khởi điểm: 46.305.000 đồng. Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng.  Hình thức đấu giá bỏ phiếu.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 06/7/2017 đến 09 giờ 00 phút, ngày 11/7/2017 tại Trung tâm.