Đấu giá lô tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước tại Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Vĩnh Long thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Tam Bình ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bán đấu giá lô tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước bao gồm: 01 xe ô tô tải phế liệu 63L – 2853; 12 chiếc xe mô tô bán phế liệu (không đăng ký được) và tài sản khác như: Điện thoại di động… bàn giao theo hiện trạng thực tế. Giá khởi điểm: 13.439.500 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 27 + 28/6/2017, tại địa chỉ: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Tam Bình; Kho vật chứng của Công an huyện Tam Bình; Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tam Bình (Liên hệ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tam Bình trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản: Từ ngày 20/6/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 28/6/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/01 hồ sơ; Khoản tiền đặt trước: 1.800.000 đồng/01 hồ sơ.

Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 01/7/2017, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (Số 08, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Các tổ chức, cá nhân muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 Hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Tam Bình. Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3860165.