Đấu giá Lô tài sản cố định, vật tư thiết bị đã qua sử dụng

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá tài sản Việt Pháp thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Lô tài sản cố định, vật tư thiết bị đã qua sử dụng hư hỏng bán thanh lý.

Giá khởi điểm: 4.112.450.100 đồng, đã gồm thuế GTGT.

Bán hồ sơ: Ngày 06/12/2016 đến 11 giờ 00’, ngày 09/12/2016.

Xem tài sản: Lúc 14h00, ngày 09/12/2016 và 09h00, ngày 10/12/2016.

Hạn cuối nhận hồ sơ đăng ký đặt tiền trước: Từ ngày 06/12/2016 đến 16h00, ngày 12/12/2016.

Cuộc đấu giá dự kiến: Lúc 09h00, ngày 14/12/2016.

Liên hệ: Công ty CP Bán đấu giá tài sản Việt Pháp – Lầu 7, số 728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5 – Tel: 08.38383327.