Đấu giá Lò mổ giết gia súc tại TP.Kon Tum, Kon Tum

(BĐT) - Công ty TNHH TM-DV và đấu giá Gia Lai Kon Tum thông báo đấu giá tài sản như sau: