Đấu giá Lô máy thiết bị thanh lý thuộc Phân xưởng Muối - Nhà máy Hóa chất Biên Hòa

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá tài sản Việt Pháp thông báo bán đấu giá tài sản do Nhà máy Hóa chất Biên Hòa ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản: Lô máy thiết bị thanh lý thuộc Phân xưởng Muối - Nhà máy Hóa chất Biên Hòa.

Giá khởi điểm: 605.754.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT).

Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Ngày 05/01/2018 đến 16 giờ 00, ngày 18/01/2018.

Xem tài sản: Lúc 09 giờ 00, ngày 16/01/2018 và 17/01/2018.

Thời hạn đặt tiền trước: Ngày 16/01/2018, ngày 17/01/2018 và ngày 18/01/2018.

Cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 00, ngày 19/01/2018.

Liên hệ: Công ty CP Bán đấu giá tài sản Việt Pháp - Lầu 7, số 728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5. Tel: 028.38382507.