Đấu giá lô máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Tây Ninh

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục thuế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:

- Lô máy móc thiết bị (máy vi tính, máy in...) đã qua sử dụng.

- Giá khởi điểm: 5.170.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 1.000.000 đồng.

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Bản sao Giấy CMND và Giấy phép kinh doanh, mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, mẫu giấy xem tài sản.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 31/7/2018 (thứ ba).

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 03/8/2018 (thứ sáu).

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

- Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đấu giá tại nơi có tài sản.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh;Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.