Đấu giá Lô hàng hóa tịch thu sung công quỹ tại Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đấu giá Lô hàng hóa tịch thu sung công quỹ bao gồm: Điện- Điện tử; Phụ tùng xe ô tô; Đồ gia dụng; Hàng hóa khác, bàn giao theo hiện trạng thực tế. Giá khởi điểm: 82.605.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 17/01/2018 đến ngày 18/01/2018, tại số 11, đường 2/9, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (Liên hệ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/01/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/01/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Tiền bán hồ sơ: 150.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 16.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/01/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/01/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Điều kiện, cách thức, đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức khi tham gia đấu giá trực tiếp thông qua việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ theo mẫu của Trung tâm quy định như sau: Người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, cách thức ghi phiếu, thời gian nộp phiếu theo hướng dẫn của Trung tâm. Người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá cùng với khoản tiền đặt trước nêu trên tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (đối với cá nhân nộp bản photo CMND; đối với tổ chức nộp bản photo GPKD và CMND của người đại diện theo pháp luật).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 20/01/2018, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 11, đường 2/9, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3836960.