Đấu giá lô hàng hóa các loại tại Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm DVĐG TS - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau: