Đấu giá lâm sản tại Gia Lai

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Nguyên.

Địa chỉ:  412/35 Trường Chinh, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 0914.220.477 - 0918.015.679.

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới.

Địa chỉ: Số 438 Trường Chinh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

1. Tài sản bán đấu giá: Lâm sản tổng diện tích là 49,90 ha (kèm theo bảng kê chi tiết). Tổng giá khởi điểm: 2.060.591.388 đồng; tiền đặt trước: 206.000.000 đồng; phí hồ sơ: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ.

(Ghi chú: Không bán từng lô, từng khoảng).

2. Nội dung chung:

- Tiền đặt cọc 10% nộp vào tài khoản Công ty.

- Hình thức bán: Bỏ phiếu kín tại cuộc bán đấu giá.

- Thời gian xem tài sản, mua hồ sơ và đăng ký mua tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00, ngày 19/6/2018.

- Thời gian nộp tiền đặt cọc 10%: Từ ngày 18/6/2018 đến 16 giờ 00, ngày 19/6/2018.

- Thời gian bán đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 21/6/2018.

- Địa điểm bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Nguyên - Số 412/35 Trường Chinh, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

* Lưu ý: Khách hàng đến đăng ký tham gia đấu giá phải mang theo CMND, hộ khẩu,…