Đấu giá Khu đất tại huyện Gia Lâm, Hà Nội

(BĐT) - Chi nhánh Phát triển quỹ đất Gia Lâm phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5- Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:

1. Thông tin khu đất đấu giá: Các thửa đất nhỏ lẻ, xen kẹt trên địa bàn huyện Gia Lâm:

(1) Xã Kim Sơn: Lô đất X1 thôn Kim Sơn (gồm 23 thửa, diện tích 1.654,56 m2). Giá khởi điểm: 5.500.000 đ/m2; (2) Xã Dương Xá: Lô đất X5 thôn Thuận Quang: (gồm 08 thửa, diện tích: 625,2 m2) - Giá khởi điểm: 5.600.000 đ/m2; (3) Xã Trung Mầu: (i) Lô đất X4 thôn 5: (gồm 07 thửa, diện tích: 610,1 m2) - Giá khởi điểm: 3.500.000 đ/m2; (ii) Lô đất X5 thôn 5: (gồm 02 thửa, diện tích: 157,1 m2) - Giá khởi điểm: 3.500.000 đ/m2;

Bước giá áp dụng chung đối với các thửa đất: 200.000 đồng/m2.

2. Tổ chức xem xét thực địa: 14h00, ngày 24/02/2017 tại khu đất đấu giá.

3. Thời gian phát hồ sơ: Từ ngày 18/01/2017 đến ngày 24/02/2017 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: (i) Trụ sở Chi nhánh Phát triển quỹ đất Gia Lâm; (ii) Cổng thông tin điện tử UBND huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội: http://gialam.gov.vn.

Lưu ý: Trong thời hạn phát hành Hồ sơ trên, nếu khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá đề nghị đến Chi nhánh Phát triển quỹ đất Gia Lâm để nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng (Đơn có dấu của Chi nhánh Phát triển quỹ đất Gia Lâm).

4. Thời gian thu hồ sơ, phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước: Các ngày 20,21,22,23,24/02/2017 (trong giờ hành chính).

Hình thức nộp hồ sơ: Thực hiện một trong hai hình thức sau: (i) Nộp trực tiếp tại: Chi nhánh Phát triển quỹ đất Gia Lâm; (ii) Gửi qua thư đảm bảo về địa chỉ: Đ/c Nguyễn Thị Nga - Chi nhánh Phát triển quỹ đất Gia Lâm (Địa chỉ: Khu C – UBND huyện Gia Lâm, số 101 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký của người tham gia đấu giá khi nộp phải đầy đủ chứng từ nộp phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước và các giấy tờ liên quan theo quy định của Phương án đấu giá đã được phê duyệt. Hồ sơ đăng ký gửi qua hình thức thư đảm bảo phải được Chi nhánh Phát triển quỹ đất Gia Lâm nhận trước 17h00 ngày 24/02/2017. Các trường hợp sau 17h00, ngày 24/02/2017, Chi nhánh Phát triển quỹ đất Gia Lâm sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ đó.

5. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 28/02/2017 tại Hội trường Chi nhánh Phát triển quỹ đất Gia Lâm; Địa chỉ: Số 101 đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

* Thông tin liên hệ: (i) Chi nhánh Phát triển quỹ đất Gia Lâm – Đ/c: Số 101 đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội - Điện thoại: 043.6763.110; (ii) Công ty Cổ phần Đấu giá Số 5 – Quốc gia; Địa chỉ: Số 9, Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 043.7622619.