Đấu giá hàng vi phạm hành chính tịch thu sung công quỹ tại TP.HCM

(BĐT) - Chi nhánh Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam tại Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản do Cục Hải Quan TP.Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

1.Tên địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Chi nhánh tại TPHCM-Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam – 6/5 Phạm Văn Hai, F2, Q.Tân Bình.

2.Tên địa chỉ Người có tài sản: Cục Hải Quan TP.Hồ Chí Minh- 02 Hàm Nghi,Quận 1.

3. Tài sản bán đấu giá: Hàng vi phạm hành chính tịch thu sung công quỹ.

TÊN TÀI SẢN

GIÁ KHỞI ĐIỂM

TIỀN ĐẶT TRƯỚC

TIỀN MUA HỒ SƠ

Hàng VPHC (Máy móc thiết bịđã qua sử dụng)

435.636.00đ

87.000.000đ

200.000đ

(Hàng không chịu thuế GTGT; không bao gồm chi phí giao nhận và vận chuyển).

4. Thời gian-địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính các ngày 01 & 02/03/2018; Công ty cấp giấy giới thiệu, khách hàng tự liên hệ để xem tài sản; Chi phí xem tài sản khách hàng chịu.

Địa điểm: Cảng Cát Lái, Q2, TP.HCM (Đ/c cụ thể được ghi trong GGT xem tài sản).

5. Thời gian-địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ HC từ ngày 23/02/2018 đến 16h ngày 05/03/2018. Địa điểm: 6/5 Phạm Văn Hai, P.2, Quận Tân Bình, TP HCM.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá; Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức bán đấu giá thời gian liên tục kể từ ngày niêm yết thông báo bán đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

7.Thời gian/địa điểm nhận hồ sơ đấu giá: Trước 16 giờ ngày 05 tháng 03 năm 2018 tại

VP Chi nhánh tại TP.HCM -Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam.

8.Thời gian nhận tiền đặt trước: Hạn chót đến 16giờ00 ngày 05/03/2018.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng lời nói trực tiếp tại phiên đấu giá, theo phương thức đấu giá lên.

9. Thời gian/địa điểm đấu giá: Lúc 09h00 ngày 07/03/2018. Tại VPCN Công ty hợp danh Bắc Trung Nam 6/5 Phạm Văn Hai, P2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Chi tiết: liên hệ trực tiếp tại các địa chỉ bán hồ sơ hoặc xem tại trang điện tử: www.daugiabtn.com.