Đấu giá hàng hóa, vật tư, bán phẩm quạt điện tồn kho tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Thành Phát thông báo đấu giá tài sản do Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên (CNS) ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản BĐG: Hàng hóa, vật tư, bán phẩm quạt điện tồn kho tại Nhà máy Cơ khí CNS. Bao gồm 13 lô tài sản:

Lô 1: Quạt diện thành phẩm đã bảo dưỡng. GKĐ: 32.500.000 đồng;

Lô 2: Quạt điện thành phẩm chưa bảo dưỡng.GKĐ: 595.000.000 đồng;

Lô 3: Quạt trần thành phẩm. GKĐ: 63.500.000 đồng;

Lô 4: Bán phẩm nhựa. GKĐ: 418.000.000 đồng;

Lô 5: Linh kiện quạt điện. GKĐ: 144.500.000 đồng;

Lô 6: Dây đồng. GKĐ: 301.000.000 đồng;

Lô 7: Thép trục S - 45 C (Trục quạt). GKĐ: 298.100.000 đồng;

Lô 8: Bạc đạn phi 8. GKĐ: 106.300.000 đồng;

Lô 9: Hạt nhựa. GKĐ: 145.000.000 đồng;

Lô 10: Bán phẩm nhựa quạt trần. GKĐ: 6.200.000 đồng;

Lô 11: Linh kiện quạt điện. GKĐ: 400.000.000 đồng.

Lô 12: Quạt điện thành phẩm các loại bị sai hỏng, mất phẩm chất. GKĐ: 10.600.000 đồng.

Tổng giá khởi điểm: 2.520.700.000 đồng.

Ưu tiên các khách hàng mua toàn lô tài sản.

Nguồn gốc tài sản: Là tài sản của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên (CNS) đem ra bán đấu giá.

Tham khảo, mua, nộp HS: Từ ngày 31/10/2017 đến trước 16h00 ngày 13/11/2017.

Xem TS: Trong giờ hành chính ngày 09 và 10/11/2017 tại Nhà máy Cơ khí CNS.

Đặt cọc: Khuyến nghị trước 16h00, ngày 13/11/2017.

Thời gian, địa điểm BĐG: Ngày 15/11/2017 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Thành Phát, số 10/14 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

Liên Hệ: Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Thành Phát, số 10/14 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: 028.6267.5689.