Đấu giá Hàng hóa, vật tư, bán phẩm quạt điện tồn kho tại Nhà máy Cơ khí CNS

(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Thành Phát thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản BĐG: Hàng hóa, vật tư, bán phẩm quạt điện tồn kho tại Nhà máy Cơ khí CNS.

- Lô 1: Quạt điện thành phẩm còn chất lượng. GKĐ: 1.063.291.878 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm sáu mươi ba triệu, hai trăm chín mươi mốt ngàn, tám trăm bảy mươi tám đồng);

- Lô 2: Bán phẩm nhựa, nguyện vật liệu quạt điện còn sử dụng được. GKĐ: 2.685.437.572 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm tám mươi lăm triệu, bốn trăm ba mươi bảy ngàn, năm trăm bảy mươi hai đồng);

- Lô 3: Quạt điện, nguyên vật liệu quạt điện sai hỏng, mất phẩm chất. GKĐ: 397.072.564 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi bảy triệu, không trăm bảy mươi hai ngàn, năm trăm sáu mươi bốn đồng).

Tổng giá khởi điểm: 4.145.802.014 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm lẻ hai ngàn, không trăm mười bốn đồng). Các giá trên chưa bao gồm các loại thuế theo quy định của pháp luật.

Ưu tiên các khách hàng đăng ký mua toàn lô tài sản.

Nguồn gốc tài sản: Là tài sản của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên (CNS) đem ra bán đấu giá.

Tham khảo, mua HS: Từ ngày 28/06/2017 đến trước 16h00 ngày 04/07/2017.

Xem TS: Ngày 05/07/2017 tại Nhà máy Cơ khí CNS.

Đặt cọc: Đến trước 16h00, ngày 06/07/2017.

Thời gian, địa điểm dự kiến BĐG: Ngày 11/07/2017 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Thành Phát - 10/14 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

Liên Hệ: Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Thành Phát, số 10/14 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - (08.6267.5689).