Đấu giá hàng hoá tịch thu sung quỹ nhà nước huyện Bến Cầu, Tây Ninh

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo bán đấu giá tài sản do Hội đồng định giá và đấu giá hàng hoá tịch thu sung quỹ nhà nước huyện Bến Cầu ủy quyền như sau:

1. Tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Hội đồng định giá và đấu giá hàng hoá tịch thu sung quỹ nhà nước huyện Bến Cầu.

- Lô 1: Hàng hóa tiêu dùng các loại (dầu gội, sữa tắm, bột ngọt, kẹo). Giá khởi điểm: 54.776.000 đồng. Tiền đặt trước:9.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng.

- Lô 2: 242 cái Cục nóng máy lạnh và 181 cái cục lạnh máy lạnh. Giá khởi điểm: 423.000.000 đồng. Tiền đặt trước:65.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.

2. Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Bản sao Giấy CMND và Giấy phép kinh doanh, mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, mẫu giấy xem tài sản.

4. Thời gian đăng ký và tham khảo mua hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 31/01/2018 (thứ tư).

5. Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 02/02/2018 (thứ sáu).

6. Địa điểm đăng ký mua hồ sơ: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

7. Địa điểm tổ chức đấu giá tại: Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

8. Xem tài sản trực tiếp trong giờ làm việc ngày 25&26/01/2018, lô 1 tại Đồn 389, lô 2 tại Công an huyện Bến Cầu.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh;Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.