Đấu giá gỗ xẻ từ nhóm III đến VI tại TP.Kon Tum, Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản như sau: