Đấu giá gỗ xẻ, tròn nhóm IV, V, VII tại TP Kon Tum, Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
 Đấu giá gỗ xẻ, tròn nhóm IV, V, VII tại TP Kon Tum, Kon Tum

I. TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: số 211, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN LÔ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản bán đấu giá: 8,109 m3 gỗ xẻ, tròn nhóm IV, V, VII (trong đó: 2,636 m3 gỗ xẻ nhóm V, VII (Chủng loại: Sữa, Chò) và 5,473 m3 gỗ tròn nhóm IV, V (chủng loại: Sến bo bo, Chò xót ), (chi tiết có hồ sơ tài sản kèm theo).

2. Thời gian bán đấu giá: Khai mạc lúc 9 giờ, ngày 29 tháng 3 năm 2017 (Trường hợp khách hàng đến chậm so với thời gian bán đấu giá đã được thông báo, niêm yết thì không được vào phòng bán đấu giá).

3. Địa điểm bán đấu giá: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (số 211, đường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum).

4. Giá khởi điểm: 47.695.500 đồng (bốn mươi bảy triệu, sáu trăm chín mươi lăm nghìn, năm trăm đồng ).

5. Địa điểm trưng bày tài sản, tại: Kho, bãi bảo quản của Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum.

6. Tiền đặt trước: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng chẵn).

7. Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/bộ hồ sơ (Một trăm nghìn đồng).

8. Hình thức bán đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, không quá 3 vòng bỏ phiếu. Nếu tại vòng đấu giá thứ 3 có từ hai người trở lên trả giá (hợp lệ) cao nhất và bằng nhau, thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm.

* Tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá lô tài sản trên: Nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum.

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum, niêm yết thông báo bán đấu giá lô tài sản trên, để các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện mua tài sản, đến tại: Văn phòng Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (Địa chỉ: Số 211 - Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum) tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, xem tài sản và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 27/3/2017 (kể cả ngày thứ bảy). Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng Trung tâm, số điện thoại: 0603.911.069./.