Đấu giá gỗ xẻ nhóm III, VI và VIII tại TP.Kon Tum, Kon Tum

(BĐT) - Công ty Cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên – Chi nhánh tỉnh Kon Tum thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản như sau: