Đấu giá gỗ xẻ nhóm III và 1 xe ô tô tại Kon Tum

(BĐT) - Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên CN Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 ủy quyền như sau: