Đấu giá gỗ xẻ nhóm III, V và VII tại Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản như sau:  
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Số 211, Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN LÔ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản bán đấu giá: 8,610 m3 gỗ xẻ nhóm III, V và VII, chủng loại: Bằng lăng, Huỷnh, Chò xót, Giẻ trắng và Sữa.

2. Thời gian bán đấu giá: Vào hồi 9 giờ, ngày 27 tháng 6 năm 2017.

3. Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản và bán đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum.

4. Giá khởi điểm: 43.714.800 đồng (Bốn mươi ba triệu, bảy trăm mười bốn nghìn, tám trăm đồng).

5. Tiền đặt trước: 6.500.000 đồng (Sáu triệu, năm trăm nghìn đồng).

6. Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/bộ (Một trăm nghìn đồng).

7. Thời hạn trưng bày tài sản, tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản, nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 22/6/2017 (kể cả ngày thứ bảy).

8. Địa điểm trưng bày, xem tài sản: Tại kho, bãi bảo quản của Hạt kiểm lâm thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

9. Hình thức bán đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, không quá 3 vòng bỏ phiếu. Nếu tại vòng đấu giá thứ 3 có từ hai người trở lên trả giá (hợp lệ) cao nhất và bằng nhau, thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm.

* Tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá lô tài sản trên: Nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (điện thoại: 0603.911.069).