Đấu giá gỗ xẻ nhóm III tại Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Hạt Kiểm lâm TP.Kon Tum ủy quyền như sau: