Đấu giá gỗ xẻ nhóm III, IV, VI tại Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi ủy quyền như sau: