Đấu giá gỗ xẻ nhóm III đến VI tại Kon Tum

(BĐT) - Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên CN Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Tô, Kon Tum ủy quyền như sau: