Đấu giá gỗ xẻ nhóm III đến nhóm VII và gỗ tròn nhóm III tại Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Glei ủy quyền như sau: