Đấu giá gỗ xẻ các nhóm III và VI tại Kon Tum

(BĐT) - Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên CN Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Đội kiểm lâm cơ động và PCCR số 2 ủy quyền như sau: