Đấu giá gỗ tròn, xẻ nhóm IV, V, VII tại Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Hạt kiểm lâm thành phố Kon Tum ủy quyền như sau: