Đấu giá gỗ tròn và gỗ xẻ tại Kon Tum

(BĐT) - Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên CN Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Hạt Kiểm lâm huyện Kon Rẫy ủy quyền như sau: