Đấu giá gỗ tròn tại TP.Kon Tum, Kon Tum

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Số 211, Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ (Địa điểm xem tài sản): Hạt kiểm lâm thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Số 187 Phạm Văn Đồng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN LÔ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản đấu giá: 6,859 m3 gỗ tròn (Trong đó: 5,353 m3 gỗ tròn nhóm IV, chủng loại: Thông Ba lá và 1,506 m3 gỗ tròn nhóm VII, chủng loại: Giẻ trắng).

2. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 9 giờ, ngày 07 tháng 8 năm 2017.

3. Địa điểm bán hồ sơ và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum.

4. Giá khởi điểm: 23.228.070 đồng (Hai mươi ba triệu, hai trăm hai mươi tám nghìn, không trăm bảy mươi đồng).

5. Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/bộ (Một trăm nghìn đồng).

6. Tiền đặt trước: 4.600.000 đồng (Bốn triệu, sáu trăm nghìn đồng).

7. Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ và nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 03/8/2017 (nộp tiền đặt trước trong ngày 03/8/2017).

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên và không quá 3 vòng bỏ phiếu. Nếu tại vòng đấu giá thứ 3 có từ hai người trở lên trả giá (hợp lệ) cao nhất và bằng nhau, thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm.

  * Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh hoặc chuyển vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (điện thoại: 0260.3.911.069; 0260.3.703.999)./.